30% av overskuddet til Grønn Fremtid UB skal doneres til Fairtrade!

Hva er Fairtrade?

Fairtrade startet som et lite initiativ i 1988, utviklet seg til en bevegelse i mange land, og er nå en solid internasjonal organisasjon som har pålitelige rammeverk for bærekraftig råvareproduksjon og rettferdig handel. 

Når du velger Fairtrade-merkede produkter, bidrar du til et bedre samfunn både for natur og mennesker. 

Fairtrade gjør det mulig for bønder i Afrika, Asia og Latin-Amerika å leve et bedre liv, ved høyere krav til råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold, beskyttelse av miljø og et mer bærekraftig jordbruk. Bomullsbønder og kaffebønder er noen av de mest utsatte gruppene.

Ved å velge Fairtrade-sertifiserte produkter legger du grunnlag for bekjempelse av barnearbeid og tvangsarbeid, høyere og mer stabil råvarebetaling slik at bønder får en inntekt som dekker mat, bolig, skolegang og andre faktorer som gjør det mulig å leve et anstendig liv, samt ivaretakelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, og økonomisk og sosial utvikling for bønder og arbeidere.

Hjelp oss på vei mot en bedre fremtid!